Vilka är deltagandevillkoren för Esprit Friends?

MEDLEMSKAP I ESPRIT FRIENDS

Ansvarig för Esprit Friends-programmet är Esprit Europe GmbH, Esprit-Allee, 40882 Ratingen, Tyskland, (nedan kallat "Esprit"). Alla som fyllt 16 år och är bosatta i det land de söker medlemskap i är berättigade att delta i Esprit Friends-programmet. För att kunna delta måste alla obligatoriska fält i registreringsformuläret fyllas i och formuläret skrivas under och lämnas in i deltagande Esprit-butiker. Det går att registrera sig online under www.esprit.se. Medlemskapet är kostnadsfritt. 


SYFTE MED ESPRIT FRIENDS-PROGRAMMET

Esprit Friends-programmet ger Esprit, och företag kopplade till Esprit, tillåtelse att riktat marknadsföra sina produkter och tjänster anpassat efter kunden och ger dig som kund fördelar som:

• Samlande av trohetspoäng (nedan kallat "E-Points") vid alla inköp i Esprit-företag samt vid andra aktiviteter anordnade av Esprit (t.ex. interaktioner på sociala media-portaler, deltagande i community-aktiviteter, delande av användargenererat innehåll, deltagande i tävlingar etc.)

• Utvärdering av ditt inköpsbeteende på Esprit, dina besök i onlineshoppen och i Esprit-appen, så att du kan få anpassade erbjudanden i onlineshoppen och Esprit-appen, inbjudningar till speciella event och värdecheckar

• Personlig och individuell kommunikation samt produktrekommendationer som återspeglar ditt köpbeteende, som en slags "personlig shoppare"

• Personalisering av onlineshoppen och Esprit-appen efter dina intressen

• Inlösande av dina E-Points i form av ekonomiska rabatter.


För att kunna verkställa medlemsvillkoren och ditt deltagande i Esprit Friends-programmet måste Esprit samla in och analysera dina personliga data för inköp i Esprit-företag, samt de produkter du visat intresse för i online-shoppen och i Esprit-appen, i syfte att personalisera erbjudandena. Detta gäller även under användade av cookies och liknande tekniker. För detta samarbetar Esprit nära med Esprit Retail B.V. & Co. KG ("Esprit Retail"), som driver Esprits online-shop och Esprit-butikerna, samt med Esprit Global Image GmbH ("Esprit Global Image"), som driver Esprit-appen. Båda dessa företag har adress Esprit Allee, 40882 Ratingen, Tyskland). Esprit Global Image och Esprit Retail skickar dina personliga data till Esprit, så att Esprit kan samla aktiviteterna under Esprit Friends-programmet. På grund av det nära samarbetet är Esprit, Esprit Retail och Esprit Global Image gemensamt ansvariga för bearbetningen av dina personliga data för att samla aktiviteterna inom ramen för Esprit Friends-programmet. Du hittar mer information om hur Esprit, Esprit Retail och Esprit Global Image bearbetar dina personliga data under Esprit Friends integritetsförklaring www.esprit.se/support och här www.esprit.se/support finns en sammanfattning av avtalet om gemensamt ansvar för Esprit, Esprit Retail och Esprit Global Image. 


För att kunna skicka dig produktinformation, erbjudanden och inbjudningar via e-post kan Esprit behöva ditt uttryckliga samtycke. Det kan du lämna i deltagandeformuläret eller på Esprits webbsida. 


SAMLA E-POINTS 

Vid alla inköp där du visar upp ett giltigt Esprit Friends-kort ("Friends-kort") i kassan på en butik som deltar i Esprit Friends-programmet, Esprit Outlets eller Esprit Franchise-butiker för en auktoriserad extern partner, eller om du använder Friends-kortnumret i online-shoppen under www.esprit.se, kommer E-Points till ett värde av 3 % (1 % i Esprit Outlets) av inköpsvärdet att tillgodoskrivas ditt personliga Friends-konto. E-Points som inte inom 12 månader från inköpsdatumet omvandlas till värdecheckar eller används i vår onlineshop, kommer förfalla. En E-Points motsvarar ett värde på 0,09 kr. När du handlar med ditt Esprit Friends-kort i franchise-butiker eller butiker för auktoriserade externa partners, överför dessa nödvändiga transaktionsdata (varor, pris, rabattbelopp, ort och tid för inköpet) till Esprit för kreditering, avräkning mot det externa partnerföretaget, administration och utbetalning av rabatter samt administration av Esprit Friends-programmet.


LÖSA IN E-POINTS 

Om du inom 12 månader med start från ditt första inköp samlar ihop minst 600 E-Points skickar Esprit dig en värdecheck motsvarande det antal E-Points du samlat ihop. Vid inköp i vår onlineshop kan du lösa in E-Points redan vid en kontoställning på 250 E-Points. Om du har fått en värdecheck kan du omvandla den till E-Points igen i onlineshoppen och lösa in den när du handlar online. Esprit kontrollerar poängen på ditt personliga konto varje månad. De individuella villkoren för ianspråkstagande av respektive värdecheck hittar du på själva värdechecken. Om du har registrerat dig på www.esprit.com/friends för Esprit utgår Esprit från att du föredrar vår onlineshop och skickar som standard inte ut värdecheckar via post. Om du skulle vilja få värdecheckar via p

Har vi besvarat din fråga? 

Om inte, ställ frågan här.