Vad gör jag om enskilda plagg i min retursändning inte har bokats av?

Kontakta i så fall personalen på vår kundtjänst. De kontaktar då returavdelningen omedelbart. Du får sedan ett meddelande från oss.

Har vi besvarat din fråga? 

Om inte, ställ frågan här.